NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DIN 25.03.2020

Operator: 123FormBuilder SRL, o societate incorporată și funcționând potrivit legii române, având sediul în str. Tudor Vladimirescu nr. 10, Timișoara, jud. Timiș, cod de identificare fiscală RO29147442, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/2122/2011 (“Compania“, “noi“).

1.Datele cu Caracter Personal prelucrate, scopul prelucrării și temeiul de prelucrare

Compania prelucrează datele cu caracter personal din formular („Date cu Caracter Personal”) exclusiv în următoarele scopuri:

– (toate Datele cu Caracter Personal, cu excepția adresei de e-mail) crearea / generarea declarației pe proprie răspundere necesare în contextul deplasării în timpul interdicțiilor și restricțiilor impuse de autoritățile române pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României, conform reglementărilor în vigoare emise de către autoritățile române. Această prelucrare este efectuată în temeiul consimțământului tău;

– (strict cu privire la adresa de e-mail) transmiterea acestei declarații completate prin e-mail către tine. Această prelucrare este efectuată în temeiul executării contractului, fiind singura metodă prin care Compania poate, din punct de vedere tehnic și al accesibilității pentru Companie, să transmită declarația către tine.

Compania prelucrează numai Datele cu Caracter Personal și nu alte date cu caracter personal care îți aparțin.

2. Durata de prelucrare

Datele cu Caracter Personal stocate pe o durată de 24 de ore de la data la care ai finalizat completarea formularului. Datele cu Caracter Personal sunt șterse în totalitate și definitiv la finalul fiecărui ciclu orar de 24 de ore.

3. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar conform modalității în care funcționează Compania, următoarelor categorii de destinatari: parteneri contractuali, companii ce oferă servicii IT, furnizori de produse software sau hardware, autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum certificatul Privacy Shield sau clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Poți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

4. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Datele tale cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea acestora, stocarea pe medii securizate.

5. Drepturile tale cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele tale cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării.

Dreptul la rectificare și dreptul la ștergere: Ai posibilitatea de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile.

Restricționarea prelucrării: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, poți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal.

Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite cazuri, ai dreptul la furnizarea Datelor tale cu Caracter Personal și ai dreptul de a le transmite altui operator.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim sau pentru a-ți trimite mesaje comerciale, ai dreptul de a te opune acestei prelucrări. În caz de opoziție nejustificată, Compania este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

Revocarea consimțământului: Poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a te adresa autorității de supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal. Detalii contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail gdpr@123formbuilder.com.

6. Contact

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la această notă de informare sau la implementarea acesteia, ne poți contacta la gdpr@123formbuilder.com.