Algemene voorwaarden

De diensten van 123FormBuilder kunnen worden gebruikt door iedereen zolang er voldaan wordt aan de Algemene voorwaarden. Wij hebben de recht om account te annuleren als wij vermoeden dat onze diensten worden gebruikt voor illegale werkzaamheden. Wij adviseren dat u deze Algemene Voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zorgvuldig leest voordat u gebruik maakt van deze Website en diensten. Als u 123FormBuilder.com (hierna “Website”) gebruikt betekent dit automatisch dat u de Voorwaarden hebt geaccepteerd, onafhankelijk als u kiest om te registreren. Als u niet akkoord gaat met onze Voorwaarden willen wij u vriendelijk verzoeken om geen gebruik te maken.

Invoering

Wij bieden 3 abonnementen aan: Basis, Goud en Platina, zoals hier omschreven. Aanvullend hierop bieden wij ook 3 zakelijk abonnementen: Professional, Enterprise en Compliance, zoals hier omschreven. Goud en Platina klanten kunnen gebruik maken van extra Premium opties en hebben voorrang tot support. Professional, Enterprise en Compliance klanten kunnen gebruik maken van onze zakelijke opties, hebben voorrang tot support en ontvangen een dedicated 1 op 1 onboarding ondersteuning.

Deze Website en de hierop geleverde diensten voldoen aan de geldende privacy wetten en wij trachten deze regelmatig toe te passen conform de specifieke vereisten van andere markten. Voor specifieke vragen omtrent reglementaire aspecten, graag contact opnemen met onze team. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of kosten gemaakt door buitengewoon of onvoorspelbare omstandigheden buiten ons bereik, welke konden niet worden voorkomen onafhankelijk van onze inspanning om deze te vermijden. Een paar voorbeelden van dit soort situaties zijn de vertragingen of storingen veroorzaakt door industriële acties, problemen met een ander systeem of netwerk, virussen of malware van tussenpartijen, mechanische falen of falen bij dataverwerking. Voor deze Voorwaarden is Roemeens recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde Roemeense rechtbank. Wij adviseren dat u ook de Voorwaarden leest van elke aanvullende platform die geïntegreerd is met 123FormBuilder, indien u van plan bent of gebruik te maken van deze platformen.

U kunt onze hoofdpagina en de informatiepagina van deze Website bezoeken zonder te registreren. Doch, aangezien de meeste functionaliteiten en diensten van de Website beschikbaar zijn pas na de registratie, zult u alsnog de Voorwaarden moeten lezen en accepteren door te registreren. Als u de Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Website en moet u deze per direct verlaten. Wij mogen op elk moment de Voorwaarden updaten. Wij adviseren dat u regelmatig onze updates leest of als u een notificatie ontvangt per email dat de Voorwaarden zijn geüpdatet. Als u registreert voor aanvullende diensten (mogelijk van externe partijen) dient u mogelijk te voldoen aan de Algemene Voorwaarden van deze externe diensten. Daarom adviseren wij dat u deze zorgvuldig doorneemt en, indien nodig, vragen stelt aan onze team.

Confidentialiteit

Wij verzamelen alleen de persoonlijke informatie die nodig is voor het opstellen en houden van uw account. Gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken en updaten in Mijn Accountsectie. We zullen nooit persoonlijke informatie onthullen of verkopen. De berichten die, u via formulieren ontvangt, uw IP, persoonlijke informatie en ontvangen data zijn confidentieel, met uitzondering als autoriteiten hierom vragen. We zullen een opt-out methode betrekken in onze direct marketing berichten.

Formulier archieven zijn privé en kunnen exclusief worden gebruikt door de accounteigenaar. 123FormBuilder onthult nooit de inhoud van inzendingen, met uitzondering als autoriteiten hierom. Inzendingen zijn veilig opgeslagen op onze servers bewaard door Amazon, en zijn beveiligd tegen misbruik, storingen en verlies, maar ook ongeautoriseerde toegang, aanpassingen en onthulling.

De formulieren die u opstelt op onze site kunnen niet ingevuld worden getoond aan de bezoekers, zodat zij kunnen begrijpen welke oplossingen wij kunnen voorstellen naar aanleiding van de resultaten. U bent welkom om onze diensten aan te bevelen aan iedereen die ze nuttig vindt.

Alle webformulieren en enquêtes gemaakt door de en gebruiker die de vertaalde versies van de 123FormBuilder framework en producten, inclusief de verzamelde informatie via deze webformulieren en enquêtes, worden eigendom van de end gebruiker. 123FormBuiler en de Klant kunnen geen wettelijk eigenaarschap of aansprakelijkheid stellen hiervoor.

 

Beveiliging

Platina en Professional gebruikers kunnen beveiligde formulieren opstellen (SSL geencrypted). Andere formulieren zijn niet beveiligd en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld als gevoelige informatie wordt onderschept door anderen die de pc, waarop de data opgeslagen is, in de gaten houdt.

Onze beveiligingsmaatregelen zijn uitgebreid omschreven hier.

 

Dataprivacy

ALGEMEEN

Deze kennisgeving bestaat om u te informeren hoe 123FormBuilder omgaat met uw persoonlijke informatie. Dit betreft ook de informatie die u met ons deelt, wat wij leren door u als klant te hebben en de keuzes die u ons geef over marketing/notificaties die u gestuurd wil hebben. Deze kennisgeving legt uit hoe wij dit doen en informeert u over uw privacy rechten en hoe de wet u beschermt.

Onze privacy belofte is om uw data veilig en privé te houden, uw data niet te verkopen en u manieren te geven om uw bestaande data, uw reviews en marketing/notificatie keuzes op elk moment te beheren.

De partijen van deze contract overeenkomst zullen de rechten van de individuen wiens data worden verzameld, zoals geëist door de wet, respectievelijk: (i) De recht om geïnformeerd te worden met betrekking tot de identiteit van de operator en zijn/haar vertegenwoordiger, het doel waarvoor de data wordt verwerkt, of elk type informatie in relatie tot de rechten conform de geldende wetgeving; (ii) De recht om niet worden onderworpen aan individuele beslissingen; (iii) De recht tot een interventie; (iv) De recht om zich te verzetten tegen de verwerking van personele data en rectificatieaanvraag; de update of verwijdering van data welke verwerkt wordt tegen de wet; (v) De recht om Justitie te adresseren indien een overtreding van de geldende wetgeving wordt geconstateerd; (vi) De recht om persoonlijke data te verwijderen, met uitzondering van bijzondere gevallen welke vermeld zijn in de geldende wetgeving.

Data beschermingswet zegt dat het is toegestaan dat wij persoonlijke informatie (PI) gebruiken alleen als wij een terechte reden hebben om dit te doen. Ons hoofddoel is om de gegeven PI te verzamelen en te verwerken om te voldoen aan het contract die wij met u hebben afgesloten. Het is onze wettelijke verplichting om de lokale of de EU wetten na te leven en PI te gebruiken wanneer dit in uw legitiem belang is of, uiteraard, als u akkoord gaat hiermee. De groepen van verzamelde PI zijn:

Type PI

Omschrijving

Contact

Waar u woont en hoe wij u kunnen contacteren.

Sociaaldemografisch

Dit betreft o.a. details over uw werk, functie, industrie..

Transactie

Details over betalingen naar en van uw accounts bij ons, en verzekeringen die u afsluit.

Locatie

Data over waar u bent, welke kan worden gedeeld door uw smartphone, uw IP-adres, of de type browser gebruikt om te verbinden met onze website.

Gedragsmatig

Details over hoe u onze producten en diensten kunt gebruikten (inclusief cookies verzameld door add-on diensten zoals Google Analytics)

Communicatie

Wat wij leren over u via brieven, emails en gesprekken met ons.

Toestemming

Elke toestemmingen of voorkeuren die u met ons deelt. Dit houdt ook in zaken zoals hoe u wilt dat wij contact opnemen met u, of u papieren verklaringen ontvangt, of als u een voorkeur hebt voor grote-formats aftrekkingen.

 

De partijen zijn verplicht om geschikt technische en organisatorische maatregelen te nemen om de privacy van alle verwerkte data te beschermen en, indien van toepassing, de handleiding gegeven door te andere partij met betrekking tot persoonlijke data te respecteren conform de geldende wetgeving.

De partijen vereisen een schriftelijke (specifieke of generieke) machtiging van degene die betrokken zijn in de transmissie van de data van bemachtigde geaffilieerde, collaborateurs, andere contractuele partners of, indien toegestaan door de wet, zullen alleen een voorafgaand rapportage met betrekking tot dit soort activiteiten communiceren, beperkt door de geldende wetgeving.

De partijen informeren zowel de desbetreffende persoon als de nationale autoriteiten van de persoonlijke data supervisie, zoals vereist door de wet, informeren over incidenten welke de beveiliging en privacy van persoonlijke data tegenstrijdig zijn met het contract. Verder, voor zover dit is vereist door de wet, alle partijen zullen elkaar altijd informeren over welke maatregelen worden genomen om het incident op te lossen of de risico van het schenden van beveiliging/confidentialiteit van persoonlijke data te beperken.

Zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de betrokkene hebben de partijen geen recht om de desbetreffende persoonlijke informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan degene opgenomen in dit Contract. De partijen zijn verplicht om het gebruik en opslag van de persoonlijke informatie stop te zetten zodra het contract verloopt. Dit kan worden gedaan via het retourneren of het vernietigen van de persoonlijke informatie, tenzij dit is tegen de geldende wet.

De partijen zullen samenwerken in goed vertrouwen zowel gedurende de hele duur van het contract, als nadat deze verlopen is, met betrekking tot de beveiliging van verwerkte persoonlijke informatie ten behoeve van of in relatie tot dit contract.

123FormBuilder voert profilering uit, met het doel om klanten te voorzien van betere op maat gemaakt diensten. Dit is wat wij bedoelen als we het over “marketing” hebben. Het resultaat van deze profilering is niet gedeeld met tussenpartijen. Als klanten niet willen worden geprofileerd en willen geen specifieke of elke type email ontvangen, moeten ze hun Email Voorkeuren aanpassen, welke in MijnAccount → Account Details te vinden is.

Aanvullend op de informatie ingevuld door eindgebruikers verzamelt 123FormBuilder ook informatie over de type browser en de IP-adres van degene die het formulier indient. Dit wordt anoniem gedaan, alleen voor de statistieken en debugging, en niet om achter te komen wat de identiteit van de eindgebruikers is. Deze data wordt ook nooit gedeeld met tussenpartijen. Als de klant past het formuleir aan om de verzamelde data naar externe scripts te sturen (ook bekend als Webhooks), dan is de klant verantwoordelijk voor de beveiliging van de data.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken alleen voor het vesturen van marketing berichten als wij uw bevestiging hebben of “legitiem belang”. Een legitiem belang is als wij uw informatie gebruiken voor zakelijke of commerciële doeleinden. Ons belang mag niet onjuist of tegenstrijdig zijn met wat voor u goed is. U kunt ons vragen om te stoppen met het verzenden van marketing berichten. Dit kunt u op elk moment doen door uw Email Voorkeuren aan te passen in MijnAccount → Account Details → Email Voorkeuren.

Onafhankelijk welke email voorkeuren u kiest zult u systeem notificaties, verklaringen en andere belangrijke informatie ontvangen over bestaande producten en diensten. Zulke notificatie kunnen niet worden gestopt omdat ze zouden dan conflicteren met het Contract, waarmee beide partijen zijn akkoord gegaan.

GEBRUIK COOKIES & RECLAME

Wij verzamelen niet-persoonsgebonden informatie of gegevens vanwege twee redenen: ten eerste om uw bestelling te verwerken, en ten tweede om u van gepersonaliseerde diensten te voorzien. Niet-persoonsgebonden informatie houdt in “cookies”, welke zijn kleine tekstbestanden op opgeslagen op uw pc als u een website bezoekt. Hiermee wordt u erkend als een terugkerende bezoeker.

123FormBuilder heeft de tussenpartij Google Analytics geïmplementeerd voor Reclame (bijv. remarketing). Wij tonen inhoud specifieke reclame aan degene die onze Website eerder hebben bezocht als ze andere site bezoeken die Google Display Network hebben geïmplementeerd. Wij gebruiken cookies (zoals de Google Analytics cookie) en cookies van tussenpartijen (zoals de DoubleClick cookie) om te informeren, optimaliseren en geven van specifieke reclame aan een terugkerende bezoeker. Deze niet-persoonsgebonden cookies verzamelen internetverkeer zoals de bron, medium en sleutelwoorden gebruikt voor internetverkeer. Bezoekers kunnen kiezen uit Google Analytics voor Display Advertising en om Google Display Network reclame te customiseren met Google Ads Voorkeur Manager. Als u geen van deze wil kiezen, mag u deze add-on browser gebruiken.

DATA VERZAMELD VIA FORMULIEREN

Formuliergegevens zijn privé en kunnen exclusief door de accounteigenaar gebruikt worden. 123FormBuilder onthult nooit de inhoud van ingediende formulieren, tenzij de geldende wet dit eist.

De formulieren die u op onze site aanmaakt worden niet ingevuld aangetoond aan de bezoeker, om hen een beter begrip te geven over de resultaten die bereikt kunnen worden met onze oplossingen. U bent van harte welkom om onze diensten aan te bevelen aan wie dit soort diensten nuttig vindt.

Elk webformulier en elke enquête aangemaakt door een eindgebruiker, met de vertaling versie van 123FormBuilder framework en producten én de verzamelde informatie via deze formulieren en enquêtes, is eigendom van de eindgebruiker. Noch 123FormBuilde, noch de Partner mogen eigenaarschap van deze gegevens ontvangen en ze mogen ook niet verantwoordelijk worden gesteld hiervoor.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

123FormBuilder accounts vervallen nooit. U kunt formulieren opstellen, oneindig data verzamelen zolang u voldoet aan de Voorwaarden. Als 123FormBuilder een account verwijderingsverzoek ontvangt van een klant zal 123FormBuilder de klantendata én de verzamelde data verwijderen uit het systeem binnen 60 dagen, tenzij geldende verplichting van toepassing is.

HOE KUNT U EEN HARDCOPY VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE ONTVANGEN

U hebt directe toegang tot uw persoonlijke informatie via de MijnAccount sectie of door contact op te nemen met ons.

HOE KUNT U UW TOESTEMMING INTREKKEN

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken. Neem a.u.b. contact op te nemen met ons als u dit wil doen. Als u uw toestemming intrekt kunnen we namelijk sommige diensten niet meer leveren. Als dit het geval is zullen we u uiteraard hierover informeren.

HOE KUNT U EEN KLACHT INDIENEN

Laat ons weten als u ontevreden bent met hoe wij omgaat met uw PI. U hebt de recht om te klagen aan de Lokale en EU-databescherming Agentschap. Lees op hun website hoe u een klacht kunt indienen.

 

Antispam-beleid

Wij zijn helemaal tegen spam, dit is juist één van de redenen waarom wij deze diensten hebben opgesteld. Om spam tegen te gaan hebben wij Captcha beveiliging geïmplementeerd. Als onze Captcha beveiliging overtroffen door spammers, laat het ons weten – we zullen het moeilijkheidsniveau van de Captcha vergroten.

U kunt gebruik maken smart Captcha afbeeldingen. Dit wil zeggen dat de verificatie code wordt aangetoond pas nadat het formulier ontvangt meer dan één inzendingen van dezelfde IP-adres. U kunt ook het aantal inzendingen per IP limiteren in uw Settings → Beveiliging sectie.

 

HIPAA Overeenkomstigheid

Onze HIPAA overeenkomstige oplossing is beschikbaar op onze overeenkomstige cloud en houdt in alle HIPAA statussen, safeguards, protocollen, BAA's of zakelijke geassocieerde overeenkomst, ondertekende confidentialiteit overeenkomst en NDA's.

Op onze HIPAA overeenkomstige cloud bieden meerdere niveaus van vrijwaringsclausules aan in onze BAA's of zakelijke associatieovereenkomsten, inclusief de beschikbaarheid van twee onafhankelijke verzekeringen voor zakelijke diensten en data verlies met een limiet van 1 miljoen dollars per keer.

Onze HIPAA overeenkomstige cloud accounts zijn alleen ondersteund op onze overeenkomstigheid cloud. Het is niet mogelijk om HIPAA overeenkomstig te zijn op onze Basis, Goud, Platina, Professional of Enterprise abonnement, hoewel ze SSL-encryptie aanbieden, bieden ze de rest van de HIPAA-reglement en waarborging. Overigens kan 123FormBuilder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het overtreden van HIPAA-reglementen gemaakt op onze platform en diensten op de niet-overeenkomstige abonnementen (Basis, Goud, Platina, Professional of Enterprise).

 

Misbruikbeleid

Het is niet toegestaan om gevoelige informatie aan te vragen zoals: wachtwoorden, email aktes of andere aktes van formuliergebruikers. Dergelijke formulieren/accounts worden verwijderd. Het is ook niet toegestaan om naar creditkaart informatie te vragen via webformulieren. Wij bieden meerdere gebruikersvriendelijke betaling processors aan (meer details). Voor begeleiding met betrekking tot de benodigde betaling methode, neem contact op met ons a.u.b.

Wij doen ons best om formulieren gemaakt voor de publicatie van data op te sporen. Wij doen dit automatisch en handmatig, via de formuliervalidatie script. Als u formulier van 123FormBuilder tegenkomt die wachtwoorden of beveiligde informatie opvragen, neem contact op met ons a.u.b.

Wij laten het niet toe dat onze diensten gebruikt worden voor activiteiten die racisme, segregatie, religieuze haat en andere illegale activiteiten promoten. Wij zullen het account die niet voldoen aan deze voorwaarden verwijderen.

 

Account beperkingen

Accounts mogen worden gemiliteerd voor de redenen die hieronder zijn toegelicht. Zodra het issue is opgelost zullen gebruikers weer toegang krijgen tot hun inzendingen.

Betaling problemen. Als er een betaling probleem is met uw account hebt u 7 dagen de tijd om dit op te lossen. Anders wordt de toegang tot uw account gelimiteerd en uw wordt ingepland voor een downgrade naar het Basic abonnement na 15 dagen. Terwijl uw account gelimiteerd is zal u toegang hebben tot uw account en uw formulieren, maar uw zal incomplete inzendingen ontvangen en u zal geen toegang hebben tot de formulier instellingen en inzendingen. Normaliter is het voldoende om de creditkaart informatie te updaten of u kan contact opnemen met ons zodat wij u kunnen helpen om deze issue op te lossen. Als u de betaling probleem binnen 15 dagen oplost, de account beperking wordt automatisch ingetrokken en uw account zal niet meer worden gedowngraded.

Een oud betaald account. Als u een oude gebruiker bent en u hebt een betaald abonnement zult u incomplete berichten ontvangen. Neem contact op met ons voor de update van uw account. U wordt niet gevraagd om een aanvullend bedrag te betalen.

Te veel inzendingen. Als u een gratis abonnement hebt en ontvangt meer dan 100 inzendingen ontvangt per maand zal u incomplete inzendingen ontvangen. Als uw account blijft meer inzendingen ontvangen dan de limiet zal die annuleert worden. De inzendingen gebruiken bandwidth die wij niet gratis kunnen aanbieden. Upgrade naar het Goud abonnement om een hoger aantal inzendingen te mogen ontvangen.

Ontbrekende backlink. Als u een gratis abonnement hebt en als u de backlink naar 123FormBuilder verwijderd uit uw formulieren, zal u een waarschuwingsbericht ontvangen. Als u de link niet terugzet op uw formulieren wordt uw account gelimiteerd. Voeg de backlink toe aan uw formulier om deze issue op te lossen om maak een upgrade naar het Goud abonnement.

Phishing. Formulier gebruikt voor phishing worden geannuleerd. De eigenaren kunnen niet inloggen en hun formulieren zullen niet functioneel zijn.

 

Gratis accounts

Als u gebruik maakt van de Basis abonnement moet u de backlink naar 123FormBuilder.com aan de onderkant van uw webformulieren. Als account voldoen niet aan deze Voorwaarden wordt geblokt/geannuleerd. Het herhaalde gebruik van onze contactformulieren van Basis gebruikers die de link steeds verwijderen kan leiden het niet leveren van berichten totdat het account is geüpdatet naar Goud.

Basic accounts hebben enkele beperkingen zoals het opstellen van 5 formulieren, elk formulier met maximaal 10 controles. Het is verboden om meer accounts te maken om deze limiet te overtreffen. We houden de recht om gedupliceerde accounts te deactiveren/verwijderen.

Elke keer een formuliergebruiker uw formulier invult zult u een formulier inzending ontvangen. Basis accounts kunnen maximaal 100 formulier inzendingen ontvangen per maand. Het aantal inzendingen is berekend voor alle formulieren van een account, en niet per formulier. De inzending teller is gereset op de 1e dag van de maand. Daarom als u een gratis account aanmaakt op 17 oktober zal de teller gereset worden op 1 november en zo voort.

Als u de maandelijkse inzendingen limiet overtreedt, de inzendingen boven de limiet worden overgedragen naar de volgende maand. Als de limiet wordt met regelmaat overtreden (3 maanden) het account wordt gelimiteerd. Vanwege de overtreding van de limiet worden incomplete berichten geleverd, uw account kan worden geannuleerd waardoor u geen berichten ontvangen. Dit probleem kan worden opgelost door upgraden naar een betaald abonnement waar geen inzending limieten worden gesteld.

De formulieren opgesteld door gratis gebruikers worden niet gepubliceerd op Craigslist.

 

Betalingen

Gebruikers die formulieren aanmaken met geavanceerde opties, zoals bestanden upload, gecustomiseerde meervoudige ontvangers, data validatie etc., moeten hun account upgraden naar een Goud, Platina, Professional, Enterprise of Compliance abonnement. De betalingen worden verwerkt door de tussenpartij betaling processor – 2Checkout. Als de betaling wordt niet uitgevoerd (vanwege een verlopen creditkaart, niet genoeg geld etc.) hebt u 15 dagen om dit probleem op te lossen, anders het account wordt gedowngraded naar een Basis account.

123FormBuilder houdt de recht om de prijzenniveaus aan te passen en dit te communiceren (bijv. op de Website en per email). De gebruikers die maandelijkse abonnementen betalen zullen de oude tarieven voor tenminste nog 6 maanden betalen. Gebruikers van jaarlijkse abonnementen zullen minimaal 1 jaar de oude tarieven aanhouden. Hierna zijn de nieuwe tarieven van toepassing.

 

Abonnement annulering

Als u een maandelijks of een jaarlijks betaalde abonnement wordt het tarief automatisch afgeschreven. Als u geen gebruik wil maken van deze dienst moet u uw abonnement annuleren (vanaf de sectie Mijn Account). Terugkomende betalingen worden geannuleerd als uw abonnement is geannuleerd. De annulering zal uw account verlagen naar een Basis account. U kunt deze verder gebruiken, maar u dient te voldoen aan de beperkingen van deze account.

Het aanpassen van betaling details

Het aanpassen van de betaling details is gelijk aan een nieuw abonnement maken. Als u bijv. een Goud abonnement hebt en het geld wordt op de 15e van elke maand afgeschreven en u gaat op 30 januari zullen we het resterende bedrag terugstorten, uw Goud abonnement annuleren en de upgrade doorvoeren. Het tarief voor een Platina abonnement wordt afgeschreven op de 30e van de maand.

Als de u de limiet van uw abonnement overtreedt, wij hebben de recht om uw abonnement aan te passen. U wordt hierover meerdere keren per email op de hoogte gesteld voordat wij deze actie nemen. Als u geen reactie geeft op onze e-mails, dan zal uw abonnement automatisch geüpdatet om de continuïteit van uw account te garanderen.

 

Terugbetaling

Wij hanteren een 30 dagen geld terug garantie voor alle 123FormBuilder abonnementen. In het geval van een dubbele betaling of frauduleuze bestellingen zullen we het bedrag per direct terugstorten. Terugbetaling aanvragen voor redenen zoals Ik heb niet begrepen wat de diensten inhouden, Ik dacht het betreft één betaling, niet terugkerende betalingen, Ik vind de look van het formulier/code niet leuk (na de eerste 30 dagen) zijn niet geaccepteerd – onze gratis abonnementen en alle informatie op onze Website maakt het gemakkelijk om te begrijpen wat wij aanbieden en wat de kosten van de abonnementen zijn. U kunt u abonnement dus annuleren door in te loggen in uw 123FormBuilder account en de rest van uw inzendingen te gebruiken totdat uw abonnement verloopt.

Onze 30 dagen geld terug garantie is niet van toepassing voor extra producten zoals licenties, sub-gebruiker accounts of aanvullende SMS- en PDF-formulier layout credits omdat het bestellen van extra producten betekent dat u tevreden bent met de huidige producten en diensten.

 

Vestelformulieren

Platina gebruikers kunnen formulieren aanmaken met betaling integratie waardoor geld wordt verzameld van bezoekers. 123FormBuilder kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor contracten die niet worden gehonoreerd. De formuliereigenaar moet zijn/haar eigen betalingsproblemen oplossen (als dat het geval is) zonder 123FormBuilder, die alleen de framework beschikbaar stelt, erbij te betrekken. 123FormBuilder is niet verantwoordelijk voor dit soort betalingsproblemen.

 

Elektronische handtekening

De elektronische handtekening dienst is beschikbaar als dusdanig en daarom geven wij geen garantie dat die voldoet aan wetgevingen. 123FormBuilder is niet aansprakelijk voor aspecten met betrekking tot de legale validatie van een E-handtekening verzameld in onze formulieren. De indiener van het formulier is verantwoordelijk voor de rechtschapenheid van zijn handtekening.

 

Beschikbaarheid van diensten

Terwijl de Website en onze diensten normaliter 24 uur beschikbaar zijn, zijn wij niet aansprakelijk als, voor welke reden dan ook, de Website is tijdelijk niet beschikbaar. De toegang tot de Website kan worden tijdelijk beperkt zonder notificatie in het geval van systeemstoringen, onderhoud of herstelwerkzaamheden die buiten onze invloedsfeer zijn. Groot windows onderhoud wordt altijd van tevoren aangekondigd door de technische teams van 123FormBuilder zodat u uw gebruik kunt inplannen.

Onze diensten zijn gehost door Amazon Web Services (AWS), welke is vandaag de dag de beste cloud computing serviceprovider. Ze bieden de meest stabiele en schaalbaar hosting diensten, geweldige uptime, snelle support. Alle data heeft encryptie en is beveiligd op de Amazon servers in meerdere datacenters overal in de VS. Echter, als Europese gebruikers hun data willen laten hosten in de EU dan kunnen ze registreren bij en gebruik maken van de EU site, gehost door AWS in Duitsland: https://eu.123formbuilder.com/ .Wij hebben de nieuwste beveiligingspakket geïnstalleerd en wij upgraden de server wanneer dit nodig is. De kans dat er een tijdelijke downtime is bestaat wel, net zoals bij overige websites. Dit is zeer onwaarschijnlijk maar als het wel gebeurt dien wij ons best om het probleem z.s.m. op te lossen.

Om de latentie te minimaliseren mail ons 1 of 2 dagen van tevoren op support@123FormBuilder.com en laat ons weten of u meer dan 5000 inzendingen per dag of een grote burst verwacht te ontvangen. Wij zullen alle maatregelen nemen om een trage reactietijd te voorkomen. Hoewel wij niet verantwoordelijk zijn voor data verlies als gevolg van een servers die niet toegankelijk is. Als u een winkel website hebt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de data verlies; alles wat wij kunnen doen is u een deel/volledige terugbetaling aanbieden van het maandelijkse bedrag die u aan ons betaald toen de server issue plaats vond.

 

BTW-niveaus

Omdat onze locatie is in de EU, moeten wij voldoen aan de Council Directive 2002/38/EC met betrekking tot de Europese regelgeving op software BTW. De btw-percentage in de EU is tussen 15-25% en elk EU-land heeft een eigen BTW percentage. Bedrijven en belastbare personen betalen geen BTW, maar alleen als ze geregistreerd zijn met een BTW ID nummer, mits het jaarlijkse bedrag is boven een bedrag vastgelegd bij hun eigen land.

ZZP’ers en bedrijven buiten de EU betalen geen BTW. Om te controleren wat de btw-percentage is in uw eigen land, lees onze lijst hier.

 

Wix Partner Programma

Wij bieden een Partner Programma aan, hierna benoemd als ‘Programma’ of ‘Partner Programma’. Een deelnemer aan het Programma is hierna benoemd als “Partner’ of ‘U’.

ALGEMEEN

Door te registreren voor het Partner Programma via onze Partner Programma registratieformulier en daarna klikken op “Ik ga akkoord met de AV” vakje gaat u akkoord met de registratie en bevestigt u dat a) u hebt deze overeenkomst gelezen en u begrijpt de inhoud hiervan; en b) u gaat akkoord met de Voorwaarden uit dit overeenkomst, zonder enige uitzondering, de documenten, het beleid en procedures die hierbij horen en toekomstige annexen; en c) u hebt geen conflict of u kunt zonder beperking acteren conform het contract en voldoen aan de eventuele toestemmingen welke volgens de wetgeving van toepassing zijn.

Als u registreert voor het Partner Programma en klikt op ‘Ik wil de nieuwsbrief ontvangen’ vakje, gaat u akkoord met de registratie voor de nieuwsbrief die wij regelmatig sturen en welke coupons bevatten. Deze kunt u aan uw Klanten sturen. U kunt uw klanten meer sturen: tips en tricks om een product te verbeteren, succesverhalen en meer informatie over het groeien en verbeteren van producten.

Het overtreden van de Voorwaarden of het overtreden van de documenten opgenomen in dit programma via referentie zal leiden tot de beëindiging van uw deelname aan dit programma, zonder u schriftelijk te informeren, en voor de verbeuring van resterende Partner betalingen. U gaat akkoord om deel te nemen aan dit programma op eigen risico en kosten.

DEFINITIES

De volgende termen betekenen:

‘Commissie’ betekent het akkoord gevonden en onbetwiste bedrag die betaald moet worden volgens de referentie Klanten die hebben abonnement afgesloten via uw referentie, de Partner. De commissie wordt uitbetaald conform onze reclame en zullen daarom verschillend zijn, volgens de vigerende offertes. De exacte betaalde percentage uit alle abonnementen betaald door Klanten wordt weergegeven op onze Partner Programma pagina.

‘Platina abonnement’ is een betalend abonnement die wij gratis aanbieden aan u, onze Partner, zodat u gewent kunt raken aan de geavanceerde productopties en om u te helpen groeien. We zullen zelf bepalen hoe lang deze offerte geldig is. Wij behouden ons te allen tijde het recht om speciale aanbiedingen te maken voor bepaalde abonnementen, m.u.v. de regel om deze gratis aanbieding en te regelen. Volg onze Partner Programma pagina om op de hoogte te zijn met onze updates m.b.t. de gratis aanbiedingen.

‘Coupon codes’ zijn promotionele codes die wij kiezen om aan te bieden aan bepaalde evenementen waar we deel aan nemen, bepaalde promo campagnes die we sturen aan onze Partners via onze Nieuwsbrief, bepaalde casussen gekozen door uw Accountmanager, om u te helpen groeien en uw betaling te maximaliseren. Deze zijn van toepassing voor betaalde abonnementen en zijn meestal actief binnen een bepaalde periode.

"Привлеченный клиент" означает кого-то, кто покупает любой оплаченный план нашего и который был передан вами. Как партнер, Вы будете иметь раздел отчетность в продукте, где вы сможете увидеть прогресс ваших рефералов.

‘Het minimale terugtrekken van het commissiebedrag’ of ‘het minimale transactiebedrag’ is het minimale waarde waarvoor u, onze Partner, een commissie ontvangt. Deze is berekend als een percentage van het nettobedrag betaald voor de abonnementen gemaakt n.a.v. uw referentie, en deze bedraagt minimaal $50.

‘Referentie Klant’ is iemand die een betaald abonnement heeft aangeschaft n.a.v. uw referentie. De Partner zal een Rapportage sectie hebben in het product, waar ze de status van hun voortgang kunnen bewaken.

‘Confidentiële informatie’, maar niet uitputtend, houdt in (a) elke aanpassingen in de Voorwaarden en voorzieningen van het Programma gemaakt speciaal voor de Partner en welke is niet beschikbaar voor andere partneren of Programma’s; 9b) prijsrichting, toekomstige dienstverleningen, branche geheimen, know-how, bedoelingen, voortgaan, programma’s, schema’s, data, prijzen en aanbiedingsplanning, klantenlijsten, financiële informatie, verkopen en marketingplannen gerelateerd naar de Partner Programma van de verlener van de diensten. Confidentiële informatie houdt in ook elke type informatie die wij achten als confidentieel gedurende deze Programma.

DEELNEMEN AAN HET PROGRAMMA

Om deel te kunnen nemen aan het proces, de Partner zal een Registratieformulier indienen via onze Website. De Partner zal volledige en correcte informatie leveren welke naar waarheid wordt ingevuld. We zullen de ontvangen informatie evalueren en zullen de Partner binnen 30 werkdagen informeren of deze akkoord is gevonden of niet.

Partners kunnen worden geweigerd als de provider van de Partner Programma zelf is geacht als ongeschikt. Wij behouden ons te allen tijde het recht om de deelname van een Partner aan het Programma te allen tijde te beëindigen. De weigering van een Partner neemt niet de recht weg dat men in de toekomt nogmaals kan deelnemen aan de Programma, mits de Partner voldoet aan de Voorwaarden.

Ongeschikte redenen of activiteiten kunnen, niet uitputtend, bevatten sites of activiteiten met illegale, storend, abusief of inbreuk makende inhoud, welke ook kwetsbaar, dreigend, lasterlijk, obsceen, racistisch of etnisch kan zijn; sites of activiteiten die geweld, discriminatie gebaseerd op seks, religie, nationaliteit of leeftijd promoten; de promotie van illegale activiteiten of de verweking van materialen welke copyright, trademark of andere intellectuele rechten schendt.

CONFIDENTIALITEIT

Confidentiële Informatie mag geen informatie bevatten: (a) welke eerder bekend is gemaakt aan de andere partij, zonder enige verplichting of confidentialiteit óf zonder dit Partner Programma te overtreden; (b) welke openbaar is gemaakt (door iemand anders dan de Partner) voordat de Partner deze informatie heeft ontvangen; (c) welke op grond van de wet of een bevel van een gerechtshof of overheidsinstelling bekend werd gemaakt door een andere partij.

De Partner zal te allen tijde Confidentiële informatie geheimhouden en zal deze niet gebruiken voor andere doelen dan die welke noodzakelijk zijn om te voldoen aan dit Programma.

MISBRUIK

Партнер не будет перераспределять коды купонов, полученные через Информационный бюллетень партнерской программы или через аккаунт-менеджера программы, вне рамок соответствующей кампании с кодом купона, как сообщается.

ОТКАЗЫ

De Partner zal geen coupon codes, welke hij/zij ontvangen heeft via het Partner Programma Nieuwsbrief of via de Account Manager van het Programma, opnieuw verdelen buiten de scope van de desbetreffende coupon campagne (zoals gecommuniceerd).

VRIJWARINGSCLAUSULES

De Partner Programma materialen worden verstrekt als dusdanig zonder enige garantie. Wij garanderen de juistheid en de volledigheid van de informatie, teksten, grafieken, links of andere items op de Programma site. De opgenomen informatie kan op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment, en u gaat hiermee akkoord om deze na te leven volgens de Algemene Voorwaarden elke keer als u onze Website bezoekt. Elke keer als u onze site bezoekt wordt u verzocht om onze Algemene Voorwaarden. Gebruik onze Website niet als u niet akkoord bent met onze Algemene Voorwaarden.

Als u vragen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met ons.