Registracija / Registration Form
Prolećni Aikido Seminar / Spring Aikido Seminar

U organizaciji Nacionalne aikido federacije Srbije i aikido kluba Centar 13. - 14.05.2017. godine u Beogradu održaće se PROLEĆNI AIKIDO SEMINAR 2017.

National aikido federation of Serbia and Aikido club Centar are organizing their traditional spring aikido seminar on the 13th and the 14th of May 2017 in Belgrade, Serbia.


Adresa / Address

CROC Vračar, Sjenička 1, Beograd, Srbija.


Raspored / Schedule

U subotu, 13.05. treninzi počinju u 11 i planirano je da traju, uz pauzu za ručak, do 19:30 časova. Nakon čega će biti organizovano polaganje za 2 DAN i više pojaseve.
 
U nedelju nastavljamo sa treninzima od 10:30h do 12h, nakon čega će biti organizovano polaganje za 1. KYU i 1. DAN. Detaljni raspored treninga možete naći u pozivu na seminar.

On Saturday the training sessions will begin at 11 am and are scheduled to last until 7:30 pm, with breaks for lunch, followed by 2nd DAN and higher black belt examinations.
 
On Sunday we continue with the training from 10:30 am until 12 pm, followed by 1st KYU, and 1st DAN examinations.