Bestilling - HMS kurs for ledere

   www.hms-miljo.no
 


Sted:
Etter avtale, hos din bedrift.

Tid
Etter avtale, når det passer deg.

Pris
Kurspris kr. 2.900,- inkluderer kursmateriell og kursbevis.
(Prisen er for 1 deltaker, ytterligere deltakere fra samme bedrift faktureres med kr. 1000,- pr. person)
Faktura sendes til adressen som oppgis i skjema, eller på e-mail.
Pris er eksklusive MVA. Reiseutgifter faktureres med kr. 7.50 pr. km. (eller etter regning om bil ikke kan brukes).

For mer informasjon om kurset, gå til: www.hms-miljo.no


Fyll ut bestillingsskjema under: