123FormBuilder Logo
Cercetare academică

Chestionarul de faţă face parte dintr-o cercetare academică ce îşi propune să identifice factorii motivaţionali la locul de muncă. Vă rugăm sprijiniţi prezentul demers prin completarea integrală a itemilor. Vă mulţumim!