Inscripció al taller d'Edició Gràfica i Narrativa Visual per a Fotògrafs