Logo
Inscripció a la XXVI Jornada Europea del Consell Català del Moviment Europeu al Parlament de Catalunya

La transició de l'economía europea cap a un model circular, un repte indefugible

30 de gener de 2017