123FormBuilder Logo
Registreringsskjema

Påmelding innan måndag 23. januar ved bruk av skjemaet på denne sida.

Påmelding kan også gjerast ved e-post til Ingrid Hojem, i_hojem@hotmail.com (understrek etter i'en) eller ved post til: 
Ingrid Hojem, Hojem, Hojemsvegen 317, 7609 Levanger.

Kursnotar blir lagt ut på nett etterkvart. Notane kan du også få tilsendt pr. post.

For spørsmål og informasjon, kontakt festivalledar Geir Egil Larsen, e-post: post@geiregil.no, mob.: (+47) 90 67 10 38